thumbnail

Series: Bí kíp bán hàng online hiệu quả

Bí kíp bán hàng online hiệu quả là series thứ 2 thuộc "Sổ tay bán hàng" mà hiSella muốn gửi tới các bạn đọc, sẽ trở thanh hay đang là một chủ shop online. Series 2 này sẽ tiếp nối các nội dung cơ bản của series thứ nhất “Khởi động kinh doanh online”, sẽ tập trung vào các vấn đề tạo nội dung bán hàng online hiệu quả, cách chụp ảnh sản phẩm đẹp, cách “chốt sale” tối ưu và các cách giải quyết vấn đề hoàn hàng.

Phần Nội dung
1 Chia sẻ cách viết nội dung bán hàng hiệu quả
2 10 thủ thuật giúp bạn chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp
3 Cách tiếp cận khách hàng tiềm năng và tương tác với họ
4 Khéo léo lấy thông tin khách hàng hiệu quả
5 Ám ảnh hoàn hàng và giải pháp dành cho chủ shop